สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมของเรา

วลาทำงานที่ไม่ตายตัว

เรารับฟังทุกปัญหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรถติด ความแออัดบนรถสาธารณะ หรือต้องพาลูกไปส่งที่โรงเรียน เราจึงมีช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยพนักงานสามารถทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งตามปกติจะเริ่มงานเวลา 7.00 น. – 10.00 น. และเลิกงานเวลา 16.00 น. – 19.00 น.

ำงานจากที่ไหนก็ได้

เราเข้าใจดีว่าบางครั้ง บ้านก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สงบมากพอให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เราจึงให้สิทธิ์ทุกคนเลือกทำงานได้จากพื้นที่ที่สะดวกมากที่สุด โดยปกติแล้วคุณสามารถทำงานจากพื้นที่อื่น (3) วัน และทำงานจากพื้นที่ออฟฟิศ (2) วัน

ันพุธมีอะไร?

เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ทำงานอย่างหนักด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เราจึงได้จัดโปรแกรมวันพุธ ให้พนักงานทุกสาขาทำงานถึงเวลาบ่ายโมงตรง ตามเวลาของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นทุกคนสามารถเลิกงานเวลาบ่ายโมงตรง เพื่อไปใช้เวลาส่วนตัวหรือใช้เวลาร่วมกับครอบครัว

ารเรียนรู้และพัฒนาที่คัดสรรมาอย่างดี

เราต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในการพัฒนาทั้งด้านบุคคลและการทำงาน เพราะผู้คนคืออนาคตขององค์กร พนักงานแต่ละคนจะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่สำคัญ และมีการวางแผนการเข้าฝึกอบรมตามทักษะที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง

าหยุดในวันเกิดพนักงาน

เราต้องการฉลองร่วมกับคุณ ดังนั้นพนักงานสามารถลาหยุดในวันเกิดได้ทุกปี ซึ่งการลาหยุดในวันเกิดนั้น จะไม่นับรวมกับการลาพักร้อนในแต่ละปี

ระชุมข้ามระดับ

ความคิดเห็นของพนักงานทุกตำแหน่งมีค่าสำหรับเรา เราจึงได้จัดให้มีการประชุมข้ามระดับเพื่อให้ทุกคนได้เสนอความเห็นและไอเดียกับเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับ C ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย